Barnehagelærerutdanning, mangfold, samarbeid, refleksjon, etikk