Vis meg din praksisbarnehage!

Dokumentasjon av mangfold i barnehagen.

Innledning

Studentene ved 2.året ved barnehagelærerutdanning skal i praksisperioden dokumentere mangfold i barnehagen ((5 uker, vår semester). Denne dokumentasjonsoppgaven kan vise en mangfold i leker, materialer, uteområder, osv som finnes i Norge, men også i barnehager i andre land.

Mål

Målet for oppgaven er: 

Samtidig prosjektet kan støtte students digital kompetanse og digital dømmekraft. Studentene må tenke kritisk rundt bruk av bilder i barnehagen, og hvordan dokumentasjon kan bli pedagogisk dokumentasjon som øker refleksjon og endringskompetanse.

Slik gjør du

Prosjektet kan gjennomføres mellom studentene i ordinærklasse og samlingsbasert klasse, evnt mellom to universiteter på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

 • Alle prosjekt partnere velger tema som dokumentasjon skal fokusere (for eksempel, dokumentere mangfold i utemiljø, leker, barnelitteratur, utstyr, osv).
 • Alle lager en kort presentasjon av barnehagen i Padlet
 • Alle lager en digital bildebok med presentasjon av mangfoldet de har valgt
 • Alle partnere kommentere på andre sin bildebok

Utstyr

Digital kamera

Padlet

Nettbrett

Book creator 

Twinspace

Skype (mellom to forskjellige utdanningsinstitutter)

 

Tips

 • Alle etiske linjer skal følges. Studentene må sørge for å informere barnehagen om dokumentasjonen, og ikke inkludere barn i bilder.

Evaluering av opplegg

Studentene kan evaluere prosjektet gjennom å svare på et nettbasert skjema eller muntlig evaluering som en refleksiv diskusjon. Refleksjoner av hverandres presentasjon kan også være en del av evalueringen.

Forfatter: Maria Dardanou
Organisasjon:
UiT Norges arktiske universitetet
Publisert: 01. okt 2018
Oppdatert: 01. okt 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Dette prosjektet tar utgangspunkt i 21st century skills:
  Collaboration (samarbeid)
  Creativity (kreativitet)
  Critical Thinking (kritisk tenkning)
  Citizenship (medborgerskap)
  Character (dannelse)
  Communication (kommunikasjon)

  Hva skjer med all plast som kastes i naturen? Hva kan vi gjøre med at vi kaster så mye plast?
 • Vis meg din barnehage! Hvordan ser det ut i din barnehage?
  I dette opplegget skal du bli kjent med en annen barnehage i ditt nærmiljø. Hvor mange barn er det der? Hvilke leker har de? Hvordan ser det ut inne i barnehagen? Hvordan er dagen organisert?
 • Hva finnes under føttene våre?
  Vi ser oss rundt og undersøker hva vi kan finne under våre føtter og deler våre erfaringer digitalt med hverandre.