Takete og Malumna – en narrativ historie og billedkunst

Forestill deg at Takete og Malumna er to vesener som bor på en fremmed planet. Hvordan ser de ut og hvem er de?

Innledning

Takete og Malumna er et kort, kreativt og morsomt prosjekt som kombinerer billedkunst og historiefortelling.

Mål

Tilknytning til læreplan

Kunst og håndverk

 • bruke ulike materialer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
 • benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Språkfag

 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende og beskrivende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker

Slik gjør du

 1. Finn en eller flere prosjektpartnere nasjonalt eller internasjonalt
 2. Planlegg sammen med prosjektpartner. Sett en begrenset tidsplan, slik at prosjektet ikke trekker ut i tid og historiene blir ferdig samtidig. Sett en maks lengde på historiene. Bli enige om hvem som gjør hva i prosjektet.
 3. Registrer prosjektet i eTwinning slik at dere får tilgang til TwinSpace
 4. Avtal gjerne et oppstartsmøte via Skype med elevene i de ulike klassene, slik at de får sett og hørt hverandre. En kort presentasjon av hver elev.
 5. Etabler TwinSpace for deling av bilder, informasjon og annet som har med prosjektet. Om dere ønsker det, kan elevene få skrivetilgang.
 6. Klassene tegner Takete og Malumna, former dem i leire, brenner og maler dem. Deretter skal elevene fotografere dem og bruke bildemanipulering til å plassere dem i et miljø.
 7. Den andre klassen mottar bildene og skriver fortellinger til bildene på sitt eget morsmål.
 8. Historiene presenteres i egen klasse, og om mulig for hverandre i f.eks TwinSpace.

Utstyr

 • TwinSpace
 • Leire, ovn og maling
 • Kamera
 • PC eller nettbrett med nødvendig programvare

Tips

 • Elevene kan arbeide parvis med bildebehandling og historieskriving. Parene kan få "makkerpar" på tvers av klassene.
 • Lærerne kan eventuelt lage en personkarakteristikk og/eller en skriveramme, før de skriver selve historien

Forfatter: Espen Clausen
Organisasjon:
Grinde skule
Publisert: 08. okt 2017
Oppdatert: 11. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Jeg kan!
  Meg og det jeg kan, 5 trinn.
  Fokus både på språk, dialekter, selvtillit og på hva jeg mestrer.
 • Statistisk sentralbyrå har mye data om norske kommuner
  Hvor mange bor på ditt hjemsted? I din kommune? Hvor stor er kommunen din? Hvordan er det i forhold til andre kommuner?
 • kosesau
  Elevene viser elever fra andre land hva deres bamse kan oppleve i løpet av en skoledag, bamsen kan reise til den andre skolen på besøk.