Stereotyper

Dette prosjektet handler om fordommer og integrering, og hvordan vi kan ta opp dette med våre elever.
Prosjektet er bergenet på elever i videregående opplæring og passer i samfunnsfagene.

Innledning

På grunn av den store flyktningstrømmen har vi en form for polarisering i vårt samfunn. Flere og flere ser verden i svart/hvitt. Hvordan kan vi ta opp dette emnet i vår undervisning?

Dette prosjektet egner seg for elever på alle nivå i videregående innenfor samfunnsfagene.

Prosjektet tar 5 timer å gjennomføre.

Mål

Hovedformålet med dette prosjektet er å ta opp spørsmål som behandler stereotyper og vurderinger vi gjør. Prosjektet gir elevene mulighet til å reflektere over sine egne, sannsynligvis forutinntatte meninger.

Tilknytning til læreplan i Samfunnsfag

Elevene skal:

 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme, og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i to til tre europeiske land er etablert i god tid for planlegging av prosjektet.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert

Første time

 • Elevene oppretter profiler på Twinspace.
 • Klassen deles inn i smågrupper.
 • Læreren oppretter et samskrivingsdokument der elevene skriver inn svar på følgende spørsmål:
  • Hva er fordommer for deg?
  • Har du møtt fordommer?
  • Har du fordommer om andre?
 • Man kan eventuelt lage konkrete spørsmål rettet mot forkunnskap og fordommer man har om og mot partnerlandet.
 • Elevene skriver ned sine svar i samskrivingsdokumentet.

Andre og tredje time

 • Elevene forsetter å arbeide i mindre grupper. Gruppene skal ta utgangspunkt i sine erfaringer om det å møte fordommer og lage hver sin kortfilm. Gruppene laster opp filmen på Twinspace.

Fjerde time

 • Elevene skal se på og gi respons på partnerskolens filmer via forumet på Twinspace.

Femte time

 • Elevene skal arbeide sammen i klassen. De skal lage en plakat med enkle leveregler som alle skal følge for å motarbeide fordommer. Elevene skal skrive under på plakaten som et bevis på at de har bidratt i prosjektet. Plakaten kan kopieres og henges opp rundt om på skolen.
 • Gruppene tar en selfie med sin plakat og legger denne ut på Twinspace.

 

Utstyr

 • TwinSpace
 • PC, Mac eller nettbrett
 • Smarttelefoner eller  annet utstyr med mulighet til å filme
 • Samskrivingsverktøy: Google eller padlet.com
 • Filming og redigering: imovie, movavi.com eller spark.adobe.com

 

 

Tips

Storparten av arbeidet skjer i grupper, men gruppene bør ikke være for store slik at alle får muligheten til å delta aktivt. Det bør ikke være mer enn seks elever i hver gruppe.

Man kan bruke Skypesamtaler for diskusjon på tvers av landegrenser om man har utstyr til dette.

Det kan tenkes at prosjektet må justeres med tanke på hvor mye utstyr som er tilgjengelig på den enkelte skole.

 

 

Vurdering

Ingen vurdering, eventuelt en refleksjonstekst der elevene vurderer utbyttet av prosjektet.

Detaljer

Stikkord

Forfatter: Eldfrid Fjøsne
Organisasjon:
Oppdal videregående skole
Publisert: 07. okt 2017
Oppdatert: 11. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Klatring
  Dette prosjektet handler om å formidle tanker, følelser, opplevelser og ønsker på et annet språk. Ved å ta utgangspunkt i egen fritidsaktivitet eller interesse er man sikker på at alle har noe de kan fortelle om.
 • påske
  Dette prosjektet fokuserer på å lære om påskefeiringen i et annet land, samtidig som man forteller om sin egen feiring, egen kultur og egne tradisjoner. Prosjektet egner seg for elever som har spansk nivå II på VG1, men kan også tilpasses andre språk, nivå og høytider.
 • SDGs
  "Alone we can do so little; together we can do so much." - Helen Keller

  Let's achieve the Sustainable Development Goals together!