Språklek i barnehagen!

Hva er barna opptatt av i din barnehage? Gi barna et kamera, la de ta bilder av det de er opptatt av og lag bildelotto sammen med barna.

Innledning

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

I dette prosjektet skal det være fokus på språklige begreper knyttet til barns medvirkning. Barna skal sammen med en voksen lage bildelotto som kan brukes som språkstimulerende aktivitet. 

Mål

Hovedmål:

 • Personalet skal sørge for at barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjon, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.
 • Barna skal videreutvikle sin begrepsforståelse, sitt ordforråd og bruke et variert språk.
 • Barna skal få utforske og gjøre erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk som lekeskrift, tegning og bokstaver gjennom lese og skriveaktiviteter.

Slik gjør du

Registrering:

 • Det første man må gjøre er å registrere seg på etwinning.net og skaffe seg en prosjektpartner (denne kan gjerne være fra nabobarnehagen/naboavdelingen).
 • Registrer prosjektet på eTwinning slik at dere får tilgang til TwinSpace
 • Når prosjektet skal starte er det viktig at de voksne er åpne for å prøve digitale hjelpemidler og setter seg inn i disse før de tar med barna.

 

Oppstart av aktivitet:

 • Velg ut antall barn som skal være med på prosjektet.
 • Start med en samling, hva er barna opptatt av? Hva er i fokus nettopp nå?
 • Barna skal være aktive produsenter og bidra ut i fra sine egne forutsetninger.
 • Før barna begynner å ta bilder prat om etiske problemstillinger som for eksempel hva tar vi bilder av og hva skal vises på bildene. (Rammeplan for barnehagen krever at barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barn utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier). http://www.dubestemmer.no/yngre-barn/bilder-av-barn-pa-nett
 • Gi kameraet eller nettbrettet til barna og la de fotografere.
 • Barna kan fotografere helt fritt, eller gå på fotojakt etter et gitt tema. F.eks. farger, former, bokstaver, stort og smått.
 • Velg om bildende skal tas i stående eller liggende format. Dette gjør det enklere i etterkant.
 • Den videre framgangsmåten vil variere avhengig av hva slags utstyr og programvare/app dere bruker.

 

Tekniske løsninger: 

      Via utskriftsfunksjon/utskriftsbehandling:

 • Bli enige om dere skal ha 4 eller 9 bilder på spillebrettene.
 • Velg bilder til det første spillebrettet og merk disse (merk et bilde, klikk på Ctrl-tasten og merk flere bilder).
 • Velg "Skriv ut" og alle bildene blir like store (forutsatt at bildene er i samme format).
 • Skriv ut de samme bildene to ganger.
 • Første spillebrett er ferdig.

 

      Via et skriveprogram/app:

 • Bli enige om dere skal ha 4, 6 eller 9 bilder på spillebrettene.
 • Sett inn en tabell med 2x2, 2x3 eller 3x3 ruter.
 • Sett inn et bilde i hver rute. Tilpass bildene slik at de blir like store.
 • Skriv ut to eksemplarer av spillebrettet.
 • Første spillebrett er ferdig.

 

      Via et presentasjonsprogram/app (powerpoint, keynote e.l):

 • Bli enige om dere skal ha 4, 6 eller 9 bilder på spillebrettene.
 • Bruk en av de vedlagte malene på denne siden, «lag et bildelotto» >>> http://www.iktplan.no/index.php?pageID=120#windowOpen
 • Klikk på bildeikonet for å sette inn bilder. Da blir de automatisk like store.
 • Skriv ut to eksemplarer av spillebrettet.
 • Første spillebrett er ferdig

 

Hvordan samarbeide i dette prosjektet?

 • Mulighetene er flere, men bestem ett tema (farger, former, bokstaver, ord/objekter).
 • Bestem antall bilder som skal på spillbrettet.
 • Hver deltaker i prosjektet lager ett brett med bilder hver
 • Legg spillbrettet på TwinSpace.
 • Finn spillbrett som andre har lagt inn på TwinSpace og skriv ut to eksemplarer. Klipp opp ett av eksemplarene, mens det andre brukes som spillbrett.  
 • Vips så har dere et helt unikt bildelotto!

 

Ferdig produkt

Lag minst fire ulike spillebrett (to eksemplarer av alle fire). For bedre holdbarhet bør spillebrettene lamineres. Det ene settet er spillebrettene, og skal ikke klippes fra hverandre. Det andre er spillekortene, og må klippes fra hverandre. La gjerne barna være med på klippingen også.

Del ut spillebrettene og bland kortene. Ser dere hvilke bilder som passer hvor?

Utstyr

 • TwinSpace
 • Nettbrett/Digitalt kamera og PC
 • Presentasjonsprogram (powerpoint, keynote e.l.) 
 • Printer 

Tips

 • En liten gruppe barn er å foretrekke.
 • Sørg for at alt utstyr er klart til bruk.

 

Tips til lignende aktiviteter finner du på >>> IKTplan.no 

Evaluering av opplegg

Hva fungerte bra/dårlig? Hvordan opplevde barna aktiviteten? 

Forfatter: Elin Dybdal Simensen
Organisasjon:
Stange kommune
Publisert: 05. feb 2018
Oppdatert: 06. feb 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Clap and Sing logo
  Skoler og barnehager utveksler sangleker.
 • Her har vi satt en penn bak på bee bot, slik at den kan tegne
  I dette læringsopplegget vil jeg vise dere hvordan jeg har introdusert koding i barnehagen.
 • Brannbamsen vår.
  Vi har en bamse (bjørn) i Norge og en i Finland som skal følge med alle barna hjem en dag eller helg. Barna skal så fortelle og tegne om sin opplevelse med bjørnen. Denne opplevelsen deler vi med barna i Finland og deretter skal bjørnen reise til Finland og bli kjent med barna der.