Orientering i barnehagen

Dette er en prosjektskisse for et læringsopplegg om kart, kompass og orientering i barnehagen.

Innledning

Tanken bak dette læringsopplegget er at det kan brukes som inspirasjon eller som en start på et eTwinningprosjekt evt et samarbeid mellom to barnehager. Orientering i barnehagen er en spennende mulighet for barna til å lære mer om kart og etterhvert kompass. Her får barna gode muligheter til å knytte bilder av kjente steder i en stjerneorienteringsøvelse. Se et nytt bilde, finne det spesifikke stedet osv. Videreutviklingsmulighetene er mange.

Læringsopplegget passer best for barna på stor avdeling ( 3-6 år).

Mål

Hensikten med dette opplegget er at barna skal få en forståelse av kart og hvordan orientere seg rundt etter et kart. Opplegget skal ha en lekbasert form, og de skal få mulighet til å utforske og delta i alle delene av prosjektet. Deltagelse i bildetaking, utforming av ulike kart osv.

Rammeplanen sier dette om fagområdet natur, miljø og teknologi;

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/natur-miljo-teknologi/

Slik gjør du

Start med å ta ulike bilder av feks uteområde i barnehagen. Laminer bildene og legg små skatter på de ulike stedene. Gi barna et bilde av gangen så de kan lete og finne stedet på bildet. Finner de skatten, får de et nytt bilde og jakten er på nytt sted i gang. For å videreutvikle prosjektet og få en begynnende forståelse for kart, starter vi sammen med barna å tegne et oversiktsbilde av uteområde.

Utstyr

 • Nettbrett/Digitalt kamera og PC
  • Piccollage
  • Book Creator
  • iMovie/Movie Maker

Vurdering

 

Evaluering av opplegg

 • Ble målene nådd?
 • Klarte barna å se sammenhenge mellom bilder/tegning/kart?
 • Hva fungerte bra/dårlig?
Forfatter: Sara Charlotte Sandholtet
Organisasjon:
Naturbarna as avdeling Grenda
Publisert: 07. jan 2018
Oppdatert: 06. feb 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Her har vi satt en penn bak på bee bot, slik at den kan tegne
  I dette læringsopplegget vil jeg vise dere hvordan jeg har introdusert koding i barnehagen.
 • Dette prosjektet tar utgangspunkt i 21st century skills:
  Collaboration (samarbeid)
  Creativity (kreativitet)
  Critical Thinking (kritisk tenkning)
  Citizenship (medborgerskap)
  Character (dannelse)
  Communication (kommunikasjon)

  Hva skjer med all plast som kastes i naturen? Hva kan vi gjøre med at vi kaster så mye plast?
 • Lag en digital bok med former
  Skap, lek og lær sammen med barna. Bruk former som tema på ulike måter på tvers av fagområdene i Rammeplanen.