Lokale næringer og lokal produksjon

Gjøre elevene bevisste på lokale næringer og produksjon. Hva finnes i samfunnet rundt de og hvordan presentere dette til andre?

Innledning

Passer for 5-7.trinn.

Minst to timer, avhengig av hvordan du vil vektlegge prosjektet ditt.

Elevene bør undersøke bedriftene skikkelig.

Mål

Naturfag: beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet - observasjoner og registrering i et naturområde i nærheten av skolen

Samfunnsfag: forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis - sammenligne likheter og forskjeller mellom Norge, land i Europa og andre verdensdeler - gjøre greie for hva et samfunn er

 

 

Slik gjør du

 1. Registrer deg på etwinning.net.
 2. Finn en prosjektpartner, avtal et tidsrom å jobbe i.
 3. Presenter prosjektet for elevene. De skal finne seg sine bedrifter og næringer de vil vite mer om og som de kan presentere videre.
 4. Elevene snakker med noen som jobber i bedriften, næring, intervjuer disse. Få frem viktige fakta om bedrifter, hva gjør de, hvorfor og til hvem selger/lager de dette? Hvordan intervjue? Filme? bilde og tekst?
 5. Elevene lager en presentasjon av bedriften. Lærer lager kriterier til den enkelte gruppe som passer bedriften.
 6. Avtal med prosjektpartner når og hvordan dere vil presentere bedriftene for hverandre.
 7. Elevene må øve på dette i forkant av presentasjonen. De presenterer i twinspace.
 8. Etter at elevene har presentert bedriftene for hverandre, kan de evaluere prosjektet sammen.

 

 

Utstyr

Telefon/utreisemuligheter

Pc/Ipad

 

Tips

Presentasjonen bør være muntlig, men med presentasjonsverktøy som PowerPoint, Sway eller video i tillegg slik at alle får se tydelig hva de enkelte bedrifter jobber med.

Detaljer

Stikkord

Nivå

Forfatter: Sigfrid Lohnbakken
Organisasjon:
Lismarka skole
Publisert: 06. okt 2017
Oppdatert: 11. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Statistikk-takk
  La elevene lage, samle inn og analysere data gjennom undersøkinger sammen med elever på andre skoler og i andre land.
 • Statistisk sentralbyrå har mye data om norske kommuner
  Hvor mange bor på ditt hjemsted? I din kommune? Hvor stor er kommunen din? Hvordan er det i forhold til andre kommuner?
 • Jeg kan!
  Meg og det jeg kan, 5 trinn.
  Fokus både på språk, dialekter, selvtillit og på hva jeg mestrer.