Hva finnes under våre føtter

Vi ser oss rundt og undersøker hva vi kan finne under våre føtter og deler våre erfaringer digitalt med hverandre.

Innledning

Vi vil at barna skal se seg rundt og oppdage hva de kan finne under føttene, hva de ser blant alle de tingene de kanskje bare tar for gitt. Hvis vi ser dette fra et naturvitenskapelig perspektiv, hva tenker barna om alt dette? Vi ønsker at barna skal øke sin kunnskap om hvordan vi kan bruke internett og andre medier, og at de kommer i kontakt med barn fra et fremmed land og utveksler tanker, ideer og erfaringer med dem.

Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (Rammeplanen, kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi).

Mål

Prosjektet skal gi barna økt interesse og nysgjerrighet rundt fagområdene Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og samfunn.

Barna kan få bedre forståelse for hvordan barn i andre land kan bo og leve. De vil også få erfare hvordan man kan kommunisere med hverandre på tvers av landegrenser.

Barna får erfaring med digitale verktøy.

 

Slik gjør du

 • Bli enige om prosjektet skal ha fokus inne eller ute
 • Ha fokus på barns tanker og medvirkning. Undre dere sammen, gjerne en voksen og ett barn: hva finnes under dine føtter? 
 • La barna ta bilder av det de har under sine føtter.
 • Lag dokumentasjon (bilde, tekst, film) sammen med barna som deles på Twinspace
 • Jobb videre med utgangspunkt i barnas interesser

Utstyr

 • Datamaskin
 • Nettbrett
 • Digitalt kamera

Tips

 • Lag en maksgrense på antall bilder, 5 bilder kan være nok.
 • Man kan knytte prosjektet opp til alle fagområdene, ta tak i barnas nysgjerrighet!
  • Bruk gjerne formingsaktiviteter som en del av prosjektet, barna liker å vise frem det de har laget.
 • Ved internasjonalt samarbeid kan målene knyttes til landenes læreplaner.
Forfatter: Line—Cecilie Haugerud
Organisasjon:
Folkestad barnehage
Publisert: 07. okt 2017
Oppdatert: 08. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Dette prosjektet tar utgangspunkt i 21st century skills:
  Collaboration (samarbeid)
  Creativity (kreativitet)
  Critical Thinking (kritisk tenkning)
  Citizenship (medborgerskap)
  Character (dannelse)
  Communication (kommunikasjon)

  Hva skjer med all plast som kastes i naturen? Hva kan vi gjøre med at vi kaster så mye plast?
 • Lag en digital bok med former
  Skap, lek og lær sammen med barna. Bruk former som tema på ulike måter på tvers av fagområdene i Rammeplanen.
 • Her har vi satt en penn bak på bee bot, slik at den kan tegne
  I dette læringsopplegget vil jeg vise dere hvordan jeg har introdusert koding i barnehagen.