Bruk av eTwinning i engelsk

Prosjekt for lærerstudenters praksisperiode med en varighet på tre til fem uker. Prosjektet er utarbeidet av Anita Normann, førstelektor ved NTNU.
Kan brukes i andre fremmedspråk.
Lærerstudent og elever
Ingun A. Mæhlum / Senter for IKT i utdanningen
Lærerstudent i praksis

Innledning

 • Er du lærerstudent i engelsk eller fremmedspråk?
 • Trenger du idéer for hvordan du kan kombinere arbeid med språkferdigheter, tema og grunnleggende digitale ferdigheter?
 • Har du lyst til å prøve noe annerledes mens du er ute i praksis?

Da kan eTwinning være svaret!

Hva er eTwinning? 

eTwinning er en nettportal for europeiske skolesamarbeid for elever og lærere. Ved å registrere deg på eTwinning portalen: www.etwinning.net i god tid før praksisperioden starter, får du tilgang til ulike digitale verktøy til bruk i et prosjektsamarbeid. Bruk navnet på din praksisskole når du registrerer deg. Når du etter endt utdanning får deg jobb som lærer, kan du enkelt gå inn på din profil og endre din registrerte skole. 

Hva kan eTwinning tilby? 

På eTwinning portalen kan lærere søke etter samarbeidspartnere i omkring 40 land og få fri tilgang til nettbaserte samarbeidsverktøy bla. et lukket prosjektområde (Twin Space) der lærere og elever kan dele og kommunisere med hverandre.

Hvordan gå fram? 

Som lærerstudent bør du, allerede før du skal ut i praksis, registrere deg på www.etwinning.net. Oppgi din praksisskole som din skole. Gjør deg kjent med nettportalen og eTwinningLive som du får tilgang på som registrert lærer. Start arbeidet med å skaffe deg en samarbeidspartner. 

Ettersom du skal være ute i praksis i en kort og avgrenset periode (6-8 uker?), anbefaler vi at du prøver deg på et enkelt og kortvarig samarbeidsprosjekt. Lengre ned vil du få et konkret tips til et slikt prosjekt, med en anbefalt varighet på 4-5 uker. Vurder om dette kan være noe for deg, eller tenk ut en annen enkel prosjektidé selv. Bruk Partner Forums eller People på eTwinningLive for å finne eventuelle samarbeidspartnere.

Hva skal samarbeidsprosjektet handle om?

Nedenfor følger et annet konkret eksempel som har vært utprøvd med hell flere ganger av undertegnede. Opplegget kan brukes i et hvilket som helst fremmedspråk i ungdomsskolen eller i begynneropplæringa i videregående skole. 

Mål

Nous et vous (Vi og dere)

Denne prosjektidéen tar utg.pkt. i læringsmål i fremmedspråk og handler om at elever skal lage beskrivelser av seg selv knyttet til et klassebilde. Partnerklassen har som mål å finne ut hvem som er hvem på bildet, ut fra den enkeltes beskrivelser.

Relevante kompetansemål fra læreplan i fremmedspråk (etter 10. klasse

Hoveområde Kommunikasjon 

 • Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 • Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
 • Bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

Slik gjør du

Innledende arbeid 

 • Kontakt med skoler i en til to europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert

Det er viktig at dere har jobbet med noen tema på forhånd, slik at elevene har nødvendig ordforråd, samt kjenner til en del grammatiske momenter de trenger i de tekstene de skal skrive, for eksempel

 • navn på ulike klesplagg
 • adjektiv generelt og farger spesielt
 • preposisjoner (som foran, bak) og preposisjonsuttrykk (for eksempel til høyre/venstre for)
 • nektende setninger

Gjennomføring 

 • Sørg for at det blir tatt et gruppebilde av klassen inkl. deg selv. Pass på at hver elev er godt synlig. På forhånd kan du gjerne oppfordre elevene dine til å kle seg i fargerike klær denne dagen.
 • Tilbake i klasserommet viser du bildet på storskjerm, via pc og prosjektor. Deretter modellerer du en liten tekst om deg selv, slik du framstår på bildet. Gjør dette på en sånn måte at det aktiverer elevenes forhåndskunnskaper. Et eksempel på en slik tekst kan være denne:
 • Jeg heter Pernille, og har på meg en blå genser. Jeg er ikke veldig høy og ikke veldig lav. Jeg står ved siden av Eva, som har et grønt skjerf på seg. Foran meg står Ola, med dongeribukse og rød skjorte. Jeg står i tredje rekke. Jeg har blå øyne og brunt hår. Hvem er jeg?
 • Be nå hver elev lage en tilsvarende beskrivelse av seg selv, ut fra hvor de står på bildet, hva de har på seg og evt. andre kjennetegn. Be i tillegg om at de lager et par nektende setninger. Merk at det er viktig at elevene ikke sier helt presis hvor de står, ettersom dette er noe som partnerklassen skal prøve å finne ut, med utg.pkt. i elevenes tekster.
 • Jobb grundig med å skrive disse tekstene i klassen. Svake elever kan bruke din mentortekst som skriveramme. Sterke elever kan få utfordringer gjennom at de må lage mer detaljerte beskrivelser.
 • Etterhvert som elevene er ferdige ber du dem  skrive teksten sin inn på hver sin side i en PowerPoint som du på forhånd har forberedt. Legg også inn din egen tekst her, samt klassebildet, som bør stå først. Elever som er tidlig ferdig, kan utfordres til å lage en kort presentasjon av skolen eller klassen mens dere venter på at alle gjør seg ferdig. Denne skole-/klassepresentasjonen tas med i  PowerPointen.
 • Last opp den ferdige PowerPointpresentasjonene (som nå inneholder et klassebilde, alle elevtekstene samt evt en skole-/klassepresentasjon) på Twin Space. Partnerklassen skal gjøre det samme.
 • Nå skal de to klassene hver for seg laste ned og studere produktet lagd av partnerklassen. Bruk gjerne noe tid felles i klassen din først på å se gjennom hele partnerklassens presentasjon på storskjerm. Del deretter inn klassen din i mindre grupper, og la hver gruppe få en par elevtekster fra partnerklassens presentasjon  å jobbe med. Målet er at de skal klare å forstå/oversette tekstene de har fått, og deretter presentere dem muntlig for resten av klassen sin. Her vil det kunne foregå mye godt språkarbeid, og det vil sannsynligvis oppleves som ekstra spennende for dine elever å få anledning til å jobbe med tekster skrevet av elever fra et annet land i Europa. Det vil dessuten sikkert dukke opp både nye ord, samt eksempler på setninger som er feil konstruert eller verb som er bøyd feil. Drøft med elevene dine hvilke feil som  hindrer forståelsen og hvilke som ikke gjør det.
 • Målet er til slutt at klassen din, etter å ha jobbet seg gjennom alle tekstene fra partnerelvene, skal klare å plassere rett navn ved rett elev på klassebildet av partnerklassen. Dere laster opp på Twin Space et forslag med klassebilde og navn på hver elev, og så gjenstår det å se om dere har klart å plassere alle navnene rett. Dette vil den klassen som ”eier” bildet sjekke og gi dere tilbakemelding på om alt var rett.
 • Som en avslutning, dersom det er tid til det, kan du be elevene skrive korte presentasjoner om seg selv og sin familie på bloggen på Twin Space.
 • Vurder til slutt prosjektet sammen med elevene dine. Spør dem hva de likte, hva de ikke likte, hva de lærte og hvordan de opplevde det å jobbe med språkinnlæring på denne måten. Spør dem også om det å jobbe med eTwinning har gjort noe med motivasjonen for fagarbeidet. 

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy

Tips

Noen avsluttende ord

Den informasjonen du samler inn fra elevene, og den erfaringen du har gjort deg ved å gjennomføre et internasjonalt prosjekt i løpet av praksisperioden din, kan du få god bruk for når du er tilbake på campus og skal reflektere over praksisperioden og kanskje skrive egne oppgaver.  Dette handler om å være utviklingsorientert, og om å være litt forsker i eget klasserom, noe som også Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning peker på som ett av kompetanseområdene som skal inngå i en lærers yrkesutøvelse. I tillegg til at en slik prosjektdeltagelse kan være svært positivt for det konkrete læringsarbeidet og for elevenes motivasjon, så kan det også bidra til å utvikle deg som en framtidig lærer. Du skal heller ikke glemme muligheten du selv har til autentisk bruk av språket gjennom ditt planleggingsarbeid med partnerklassens lærer. Det er m.a.o. mange vinn-vinn situasjoner for den lærerstudenten som tar utfordringa og gjennomfører et eTwinning prosjekt. 

Lykke til :-) !

Anita Normann

Forfatter: Anita Normann
Organisasjon:
NTNU
Publisert: 04. okt 2017
Oppdatert: 16. okt 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Gammelt hus
  Bruk fransk, eller et annet fremmedspråk, og ta utgangspunkt i huset ditt for samarbeid på tvers av landegrensene!
 • Guess who
  In a global world, teenagers all over Europe share the same idols and role models. In this project, students will produce video interviews with international celebrities without revealing their names, and students of other nationalities will have to guess who the chosen celebrity is.
 • Filmkamera
  Sharing cultures through the world of movies
  Videregående elever ser og diskuterer filmer på tvers av landegrenser. Varighet tre måneder med en til to timer pr. uke.