Nyttige ressurser

Senter for IKT i utdanningen har en rekke nyttige ressurser for barnehagelærere, lærere og lærerstudenter.

iktipraksis.no

Iktipraksis.no skal gi barnehagelærere, grunnskolelærere og andre pedagoger tips til IKT-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT. Innholdet er hovedsakelig laget og delt av nettsidens brukere. Hensikten med siden er å spre god, digital praksis. Besøk iktipraksis.no

iktplan.no

IKTplan.no er en åpen, gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen. Beskrivelsen av digitale ferdigheter i Kunnskapsløftet (LK06) er utgangspunktet for strukturen og innholdet i IKT-plan. IKT-plan gir et forslag til progresjon i opplæringen, støtte til undervisning og til elevers arbeid med fagene. Besøk iktplan.no

dubestemmer.no

Du bestemmer er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver. Besøk dubestemmer.no

delrett.no

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen. Veiledningstjenesten skal bidra til lett tilgjengelig og brukerrettet informasjon om opphavsrett. Besøk delrett.no

Forfatter: Ragnhild Daae Bekkevoll
Organisasjon:
Senter for IKT i utdanningen
Publisert: 23. okt 2017
Oppdatert: 23. okt 2017

Kurs og seminarer