Nyhetsarkiv

  • Under årets eTwinning-uker oppfordres alle medlemmer av nettverket til å etablere prosjekter med temaet "Inkludering" og dele sine erfaringer med fellesskapet.