Nyhetsarkiv

  • Mars
    6. - 8. i København, Danmark. Toolcamp for 21st century skills. Lærere på 6.-8 trinn, samt skoleledere på godkjente eTwinning-skoler

  • Under årets eTwinning-uker oppfordres alle medlemmer av nettverket til å etablere prosjekter med temaet "Inkludering" og dele sine erfaringer med fellesskapet.