Oversikt seminar og konferanser i 2019

Oversikt seminar og konferanser i 2019

Steder vi vil sende norske lærere til i 2019

De fleste aktivitetene vi vil sende lærere til i 2019 er nå bestemt. Noe informasjon fortsatt mangler. Vi venter fortsatt på endelig dato og sted for noen av hendelsene. Vi vil oppdatere siden fortløpende.

Mars

 • 12.-14. eTwinning-seminar i København. Tema: Nordisk CRAFT i kombinasjon med Dansk Læringsfestival. Målgruppe er lærere på ungdomstrinnet som ønsker å jobbe videre med CRAFT-konseptet. (Create Really Advanced Future Thinkers)
 • 21.-23. eTwinning-seminar i Oslo. Tema: Coding, Computational thinking and Creativity. eTwinning seminar on Maker space activities and STEAM education. Målgruppe er lærere med elever i alderen 10-16 år og som underviser i kunst og håndverk, naturfag eller matematikk.

April

 • 24.-26. eTwinning-seminar i Vejle i Danmark. Tema: FabLab as a driver for Technology. Målgruppe er lærere med elever på ungdomstrinnet. Arbeidsspråk vil være engelsk og de skandinaviske språkene. Se mer her: http://Fablabatschool.dk 

Mai

 • 9.-11. Tematisk eTwinning-konferanse i Irland. Målgruppe er lærere på skoler med eTwinning-Label. Arbeidsspråk er engelsk.
 • 16.-18. eTwinning-PDW (Profesional Development Workshop) på Kypros. Tema: Changing school culture towards a democratic school. Målgruppe er lærere på barnetrinnet. Arbeidsspråk er engelsk
 • 16.-19. i Armenia. Tema: Learning and respecting intercultural values. Målgruppe er lærere i historie, kultur og kunst og handverk med elever i alderen 10-15 år. Arbeidsspråk er engelsk.
 • 27.-29. eTwinning-seminar i Brussel. Målgruppe er lærere ved lærerutdanningsinstitusjoner som deltar i TTI. På invitasjon.

Juni

 • 5.-8. eTwinning-seminar i Praha, Tsjekkia. Målgruppe er barnehagelærere. Dette er et kontaktseminar for barnehagelærere fra 12 land. Arbeidsspråk er engelsk.

August

 • 28.-31. eTwinning-seminar i Gøteborg, Sverige. Målgruppe er nordiske eTwinning-ambassadører.

September

 • 26.-28 - eTwinning-seminar på Favignana, Italia. Målgruppe er nye eTwinning-lærere på barnetrinnet som jobber på en skole som ligger ute i dristriktet (rural area).  Arbeidsspråk er engelsk. Det må påregnes en ekstra dag på utreise og en på retur.
 • 30.9-2.10 - eTwinning-seminar i Værløse utenfor København, Danmark. Tema: New Pedagogies in Kindergarten. Målgruppe er barnehagelærere. Arbeidsspråk er engelsk

Oktober

 • 3.-5- eTwinning- PDW på Madeira. Tema: Empowering students with eTwinning. Målgruppe er erfarne eTwinning-lærere. Arbeidsspråk er engelsk.
 • 24.-26.- årskonferanse i Cannes, Frankrike. Spesielt aktive lærere og lærere med gjennomførte prosjekter med Nasjonalt Kvalitetsmerke vil vurderes og inviteres, samt andre aktive eTwinnere og de som er i startgropen.

November

 • 11.-13. eTwinning-seminar i Keflavik, Island. Tema er Demokrati. Målgruppe er lærere fra yrkesfag i videregående opplæring.
 • Midt i november eTwinning-seminar i Spania. Målgruppe er lærere med spansk fremmedspråk i ungdomsskole og videregående.
 • 28.- 30.november eTwinning-seminar i Beograd, Serbia. Målgruppe er språklærere i barneskolen. Arbeidsspråk er engelsk.
 • 29.november - 1.desembere-Twinning-seminar i Luxembourg. Målgruppe er lærere i yrkesfag i videregående opplæring. Tema er Makerspace.

Invitasjon til å søke om å få delta på seminar og konferanser vil bli lagt ut fortløpende med informasjon på vår Facebook-side og på Twitter. Alle lærere som deltar på seminar/ konferanser, må forplikte seg til å finne en prosjektpartner, planlegge et prosjekt og gjennomføre det sammen med elevene i løpet av 2019.

Flyreise og konferanseavgift ( hotell, bevertning og lokaler under seminaret/konferansen) dekkes av eTwinning.

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 07. jan 2019
Oppdatert: 15. aug 2019

Kurs og seminarer