Invitasjon til de første seminarene i 2019

Invitasjon til de første seminarene i 2019

Kreativ bruk av IKT og algoritmisk tankegang, STEAM og CRAFT vil være sentrale temaer dette året. eTwinning starter 2019 med egne elevpresentasjoner på Nordic@Bett i London i januar. Både mars og april har spennende seminar å tilby.
 

12.-14. mars inviterer eTwinning til Nordisk CRAFT -seminar i København. Seminaret arrangers i forbindelse med den Danske Læringsfestivalen hvor oså CRAFT er en sentral aktivitet. Les mer om festivalen og CRAFT.  Målgruppe er lærere som underviser på ungdomstrinnet. Seminaret foregår på Bella Center mellom Kastrup og København. Arbeidsspråk er de skandinaviske språkene.

Frist for å søke om plass er 4.2.2019. Søknadsskjema finner du her.

21.-23.mars inviterer vi til kreative dager i Oslo. Lærere fra 10 europeiske land treffes for å utforske temaet: Coding, Computational thinking and Creativity. eTwinning seminar on Maker space activities and STEAM education. Vi får låne velutstyrte lokaler på Teknisk museum i Nydalen. Målgruppe er lærere med elever i alderen 10-16 og som underviser i kunst og håndverk, naturfag og matematikk. Arbeidsspråk er engelsk.

Frist for å søke om plass er 4.2.2019. Søknadsskjema finner du her.

24.-26.april inviterer vi til Vejle i Danmark. eTwinning arrangere spennende dager i samarbeid med FabLab.
Tema: Hvordan kan man arbeide med designtenkning og digital fabrikasjon som redskab for å skape øket teknologiforståelse hos barn og unge?
Seminaret vil være en prototype og pilot for samarbeid og synergi mellom eTwinning og FabLab. Målgruppe er lærere på ungdomstrinnet. Arbeidsspråk er skandinavisk og engelsk.

Frist for å søke om plass er 15.2.2019. Søknadsskjema finner du her.

For alle seminar gjelder følgende:

  • eTwinning dekker flybillet
  • eTwinning dekker seminar/konferanseavgift (overnatting og bevertning under seminaret)
  • Alle deltakere forplikter seg til å finne en prosjektpartner i løpet av seminaret og starte et prosjekt med elevene i 2019
  • Alle deltakere må være registrert i eTwinning-portalen

Har du spørsmål, send en melding til lkg@udir.no/ jk@udir.no eller ring 90522914/ 45261919

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 08. jan 2019
Oppdatert: 31. jan 2019

Kurs og seminarer