eTwinning-uker: Bli med på kampanjen!

eTwinning-uker: Bli med på kampanjen!

Årets eTwinning-uker er satt til å være fra 21. september til 26. oktober. 

Under årets eTwinning-uker oppfordres alle medlemmer av nettverket til å etablere prosjekter med temaet "Inkludering" og dele sine erfaringer med fellesskapet. Ukene har en rekke nett-aktiviteter som du kan delta på.

eTwinning-ukene vil støtte deltakerne med en mengde aktiviteter på temaet inkludering. Sju nettbegivenheter, blant annet ekspertforedrag, seminarer med lærere som deler sine erfaringer/god praksis samt tre prioriterte arrangementer organisert av moderatorene av de tre følgende prioriterte gruppene: “Gender – know how to stop stereotypes”, “Integrating Migrant Students in Schools” og “Inclusive education”. Kampanjen sparkes i gang i dag, 21. september kl. 17.00 CET, med nettseminaret: “Inclusion: every learner matters and matters equally” (Inkludering: alle elever teller og er like viktige), der følgende tre fagpersoner deltar: Anna Triantafyllidou (Det europeiske universitetsinstitutt, Italia), Giuseppina Cannella (INDIRE, Italia) og Mieke Neven McMahon (SALTO Youth).

Se mer om eTwinning-ukene på etwinning.net.

Forfatter: Ragnhild Daae Bekkevoll
Organisasjon:
Senter for IKT i utdanningen
Publisert: 04. okt 2017
Oppdatert: 14. feb 2018

Kurs og seminarer

Værløse - rett utenfor København
Madeira
Cannes