eTwinning-seminar høsten 2018

eTwinning-seminar høsten 2018

Turen går til:Invitasjon til høstens tilbud.

 • Entreprenørskap er tema i Leeds, UK 4.-6.oktober. Målgruppe er lærere på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Tema er Entreprenørskap i eTwinning-prosjekter. Målet er å legge til rette for entreprenørskap i utdanningen. Se videoen og få noen flere tanker rundt tema.
   
 • Open Source Tools er i fokus 18.-20.oktober. Da inviteres læreres som underviser i IKT på barnetrinnet til Chania på Kreta, Hellas. Tema er Open Source Tools in eTwinning projects.
   
 • Digital Game-Based Learning i Luxembourg 19.-21.oktober. Fokus vil være å trene deltakerne og tilby verktøy for å introdusere metodikken i egen praksis. Målgruppe er erfarne eTwinning-lærere med elever i alderen 10-16 år og som underviser i språk, samfunnsfag eller andre egnede fag.
   
 • Spansk for lærere i fremmedspråk 15.-17.november i Madrid. Målgruppe er lærere som underviser i spansk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Seminaret vil ha spansk som arbeidsspråk.
   
 • Creative Communication i Ghent 22.-24.november. Målgruppe er lærere i grunnskolen med elever i alderen 6-14 år.

Søknadsfrist for seminarene i oktober er 28.august.
Søknadsfrist for seminarene i november er 5.september.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Har du spørsmål, ta kontakt med
Lisbeth K Gregersen, 90522914 - lkg@udir.no
Jostein Kvisterøy,

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 14. aug 2018
Oppdatert: 26. aug 2018