Bli med i CRAFT

Bli med i CRAFT

CRAFT

CRAFT står for Creating Really Advanced Future Thinkers og er en arbeidsmetode hvor man tar utgangspunkt i en utfordring fra hverdagen. Sammen prøver elevene å finne en god teknisk løsning. Et nettverk av lærere og ressurser kan gi lærer og elev kunnskap, inspirasjon og hjelp til å komme i gang og sammen lære og bygge opp nødvendig kompetanse for framtidens samfunn. (21st. Century Skills) Teknologi, innovasjon, kreativitet, samarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning vil være avgjørende faktorer i framtiden.

I utdanning av barn og unge kan vi ikke bare forbruke media og teknologi. Elevene må utvikle ferdigheter til å skape med teknologi og lære å forholde seg til digital teknologi med nysgjerrighet og kritisk tenkning. Derfor er det et viktig spørsmål hvordan skoler og utdanning skal utvikle undervisningen for å gi dem nødvendig kompetanse.

Nordic Craft & eTwinning
Fra å være et dansk initiativ er CRAFT  blitt et nordisk prosjekt som støttes av Nordisk Ministerråd. eTwinning er blitt en del av initiativet, og støtter samarbeidet mellom land og tilbyr eTwinning-plattformen som rammeverk for studentarbeid og faglig utvikling.

CRAFT er i denne sammenheng et konsept som tilbyr kapasitetsbygging for kommuner og skoler som leverer et nettverk, ressurser, hvor lærere kan få hjelp, kunnskap, inspirasjon og tilbakemelding om innovativ undervisning støttet av teknologi.

Erfaringer med CRAFT er at elevene blir mer motiverte til å lære, de involverer seg, de produserer og blir aktive formidlere. 

CRAFT-prosjekter
Et CRAFT-prosjekt innebærer å jobbe med å finne en løsning på en utfordring i hverdagen eller i nærmiljøet. Det viktige er å bruke et problem fra virkeligheten. Elevene undersøker problemet, finner nye løsninger, designer en prototype og presenterer ideen deres og får tilbakemelding fra målgruppen. De kan gjennomgå denne prosessen iterativt flere ganger for å forbedre prototypene. En kort innføring i bruk av metoden på engelsk finner du i kompendiet nederst på siden.

Files

Forfatter: Jostein Kvisterøy
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 23. mai 2019
Oppdatert: 27. mai 2019

Kurs og seminarer