Alle seminarer i 2018

Alle seminarer i 2018

Få oversikt over alle seminar som blir avholdt i 2018. Planlegg neste år og snakk med skoleleder om muligheten for å delta på interessante tilbud! Invitasjon med søknadsskjema kommer under Konferanser og seminar.

Mars
6.-8. i København, Danmark. Toolcamp for 21st century skills. Lærere på 6.-8 trinn, samt skoleledere på godkjente eTwinning-skoler.
9.-11. i Lisboa, Portugal. Tema er Robotic and coding. Hele grunnoppl.
23.-25. i Poitiers i Frankrike. For lærere med fransk som fremmedspråk. U-trinn og VGO

April
19. - 21. i Hellas. Tema Culturale heritage
20. - 22. på Malta. Celebrating cultural diversity through dig. literacy in eTw - Målgruppe ferske eTwinnere på u.trinn og vgo.
19.- 22. på Martinique, Frankrike. Tema: Cultural diversity. Målgruppe er ferske eTwinnere i u-trinn og vgo
26.-28. i Bratislava, Slovakia. Målgruppe er lærere med spesialundervisning.

Mai 
3. - 5. i Roma, Italia. Tema-konferanse for skoleledere. Sentralt tema - eTw-skoler.
10.-13. i Armenia. Tema STEM. Målgruppe lærere på u.trinn og vgo
22.-24. i Brussel for inviterte lærerutdanningsinstitusjoner
31.-2.6 i Oslo. Creative use of ICT in kindergarten. Barnehagelærere

Juni
1. - 3. i Tsjekkia. Lærere med elever 7-15 år. Tema kommer.
4.-5. i Beograd, Serbia. eTwinning-seminar for ambassadører
Uke 24 -- i Luxenbourg. Tema Gamification and game based learning  for erfarne lærere med elever 10 - 16 år.
26.-28. i Latvia. Tema History, art and culture. Målgruppe kommer

September
Uke 39 i UK. Seminar med tema Entrepereurship in eTwinning-projects. Målgruppe er lærere i vgo

Oktober
Første halvdel i Chania, Kreta. Tema: Open Sources Tools in eTwinning projects
4. - 7. på Rømskog i Norge. For nordiske ambassadører
25. - 27. i Warszawa, Polen. Årskonferanse med målgruppe lærere fra barnehage- og hele grunnopplæringen

November
Uke 45 i Spania. Seminar for lærere med spansk  som fremmedsrpøk. Målgruppe er lærere på utrinn og vgo
22.-25. i Ghent, Belgia. Seminar for lærere i Norden og BeNeLux-landene. Målgruppe er lærere i grunnskolen med liten eTwinnig-prosjekt-erfaring. Tema kommer.

 


Søknadsfrister og invitasjon til de ulike seminar og konferanser kommer fortløpende. De første tidlig i desember.

Forfatter: Ragnhild Daae Bekkevoll
Organisasjon:
Senter for IKT i utdanningen
Publisert: 04. okt 2017
Oppdatert: 11. des 2017

Kurs og seminarer

København, Danmark
Lisboa, Portugal
I nærheten av Paris, Frankrike