Læringsopplegg

 • Datamskiner
  Kan elvene lage egne spill?
  Spill er gøy kan skape mye entusiasme blant elevene og samtidig være lærerikt dersom en velger å sette et tverrfaglig fokus.
  Forfatter

  Espen Clausen

  Sist endret
  05. okt 2018
 • Klasserom
  Fra synsing og antagelser til kunnskaper og forståelse. Elevene skal lære mer om andre gjennom samtidig å lære mer om seg selv og sin egen kultur.
  Forfatter

  Anita Normann

  Sist endret
  16. okt 2018
 • Tegneserie-elev med et matematisk problem
  Elever fra ulike land samarbeider om å løse matematiske problem også praktiske matematiske utfordringer hvor elevene diskuterer og regner seg fram til en løsning
  Forfatter

  Torbjørn D. Moe

  Sist endret
  04. okt 2017
 • Nordiske flagg
  Hvem er vi og hvor kommer vi fra?
  Utveksle fakta og synspunkter om menneskerettigheter, miljø, livssyn og kultur mellom elever i nordiske land. Elevene kommuniserer på eget morsmål/skandinaviske språk.
  Forfatter

  Anita Normann

  Sist endret
  16. okt 2018
 • Stortinget
  Er norske elever europeere eller bare norske?
  Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier er en forutsetning for å utøve demokrati.
  Forfatter

  Anne Elisabeth Sudmann

  Sist endret
  16. okt 2018
 • Europakart
  Skryt av hjemstedet ditt.
  Lag informasjonsmateriell om din hjemplass slik at andre involverte prosjekt-klasser får lyst til å besøke deg.
  Forfatter

  Anita Normann

  Sist endret
  16. okt 2018
 • Forballspillere og gitarister
  Få innsikt i, sammenlign og reflekter over egen og andres kultur, interesser og levemåte. Hva gjør ungdom i andre land når de ikke er å skolen?
  Forfatter

  Torbjørn D. Moe

  Sist endret
  04. okt 2017
 • Jeg kan!
  Meg og det jeg kan, 5 trinn.
  Fokus både på språk, dialekter, selvtillit og på hva jeg mestrer.
  Forfatter

  Sigfrid Lohnbakken

  Sist endret
  11. okt 2017
 • Kårstø prosessanlegg
  Hvilken rolle har hjemstedet i nasjonalt og internasjonalt perspektiv? Hva er hjemstedet kjent for utover lokalsamfunnet?
  Forfatter

  Espen Clausen

  Sist endret
  11. okt 2017