Toolcamp on 21st century skills

Toolcamp on 21st century skills

Dato
-
Sted
København, Danmark
Målgruppe
Lærere med elever på 6. - 8. trinn

Konferansen holdes i nært samarbeid med Den danske læringsfestivalen 2018 hvor temaet er CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers.

Målet med eTwinning-konferansen er å utvikle et felles språk som gir skolens lærere og studenter en måte å arbeide på og utvikle  de nødvendige ferdighetene for det 21. århundre som kombinerer både teori og praksis.  Deltakerne vil lære å integrere 21st century skills i sin egen undervisning og vil kunne jobbe med og forberede eTwinning-prosjekter der studenter på tvers av nasjoner kan arbeide for å løse virkelige problemer i verden sammen.

Det forventes at alle som får tilbud om å delta på kurset er registrert i eTwinning-portalen, verver ett medlem på egen skole, samt finner en prosjektpartner i løpet av seminaret for gjennomføring av et prosjekt med elever senere i skoleåret.

Arbeisspråk under konferansen er engelsk.
eTwinning dekker flyreise og konferanseopphold (hotell, måltider under konferansen og eventuelle andre aktiviteter i programmet).

Skoleeier må dekke eventuelle andre utgifter som vikar etc.

 

Søknadsfrist er 31.1.2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til
Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no eller 90522914

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 03. okt 2017
Oppdatert: 13. mar 2018