Spillbasert læring i det 21st. århundre

Spillbasert læring i det 21st. århundre

Dato
-
Sted
København, Danmark
Målgruppe
Lærere med elever 11-15 år

La elevene bli kreative spilldesignere i norsk, matematikk og  naturfag. 

Seminaret har fokus på hvordan man kan anvende Design Thinking i kombinasjon med å utvikle analoge og digitale spillformater. Målet er å utvikle elevenes evner til å samarbeide, modellere, håndtere designprosesser og tenke innovativt i en faglig kontekst.


Formålet med seminaret er å utvikle faglige eTwinning-projekter på tvers av de deltagende landene. Det skal arbeides med å forstå og håndtere komplekse, virkelighetsnære problemstillinger gennom spilldesign. Deltagerne introduseres til konkrete faglige undervisningsforløp, og de kan velge mellom å utvikle analoge eller digitale spillforløp hvor eleverne oppnår kompetanser som alle er eksempler på 21st. Century Skills.
Seminaret og dialogen før, under og etter gjennomføres på de skandinaviske språkene.
Det forventes at du finner en prosjektpartner i løpet av seminaret og gjennomfører et prosjekt med elevene dine i løpet av 2018.

Vi dekker flybillett og seminaropphold.
Skoleeier må dekke eventuell vikar og lokal transport.

Har du spørsmål, ta kontakt -  lkg@udir.no eller 90522914
Søknadsfrist er 10.6.2018

Når du sender inn søknadsskjemaet, lagres informasjonen i et register på etwinning.no. Når utvelgelsen av deltagere er gjort, blir informasjonen slettet.

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 09. mai 2018
Oppdatert: 16. mai 2018

Søk om å delta

Har du avklart eventuelt tilbud med leder?
Er du registrert i etwinning-portalen?
Har du deltatt på etwinning-arrangement tidligere?