Spesialpedagoger inviteres til Bratislava

Spesialpedagoger inviteres til Bratislava

Dato
-
Sted
Bratislava, Slovakia
Målgruppe
Spesialpedagoger i hele grunnopplæringen

26.-28.april inviteres lærere med elever med behov for spesialpedagogikk.

Seminaret vil tilby grunnleggende opplæring i bruk av eTwinning-portalen, faglig påfyll, nettverksbygging og sosialt samvær.
Det tilrettelegges for erfaringsdeling, idéutveksling og hjelp til å komme i gang med planlegging av et eTwinningprosjekt.

Flyreise og seminaropphold (overnatting, bevertning og aktiviteter under seminaret) dekkes.
Andre utgifter som vikar og lokal transport må dekkes av den enkelte eller skoleeier.

Søknadsfrist er 5.3.2018

Spørsmål kan rettes til
Lisbeth Knutsdatter Gregersen
90522914 eller lkg@udir.no

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 22. feb 2018
Oppdatert: 13. mar 2018