Seminar for fremmedspråklærere - spansk

Seminar for fremmedspråklærere - spansk

Dato
-
Sted
Madrid
Målgruppe
Lærere som underviser i spansk som fremmedspråk på ungdomstrinnet og i videregående opplæring

Lærere på ungdomstrinnet og i videregående opplæring inviteres til Madrid.
Arbeidsspråk vil være spansk.

Seminaret vil by på:

  • innføring i bruk av eTwinning-portalen og mulighetene som tilbys
  • nettverksbygging og hjelp til å finne en prosjekt-partner
  • erfaringsdeling
  • tips og råd for prosjektstart

Det forventes at deltakerne finner en prosjektpartner og gjennomfører et eTwinning-prosjekt i løpet av skoleåret 2018/19.

eTwinning betaler flybillett og konferanseavgiften (hotell og kost under konferansen/seminaret).  Eventuell andre utgifter som vikar etc. må dekkes av skoleeier.
Spørsmål kan rettes til Lisbeth K Gregersen, lkg@udir.no eller 90522914

Søknadsfrist er 5.9.2018

Når du sender inn søknadsskjemaet, lagres informasjonen i et register på etwinning.no. Når utvelgelsen av deltagere er gjort, blir informasjonen slettet.

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 14. aug 2018
Oppdatert: 10. sep 2018

Kurs og seminarer

Danmarks Læringsfestival - Bella Center, København