Seminar for barnehagelærere

Seminar for barnehagelærere

Dato
-
Sted
Hellerudsletta
Målgruppe
Barnehagelærere

Ulike leker for barnehagebarn

Creative use of ICT in kindergarten er tema når lærere fra 8 land møtes på Hellerudsletta utenfor Oslo

 

Seminaret går fra 31.5 til 3.6 og vil gi en kort innføring i:

  • bruka av eTwinning-portalen
  • kreativ lek og uttesting av digitale enheter
  • erfaringsdeling
  • nettverksbygging
  • prosjektplanlegging og sosialt samvær

Semineret er en anledning til å bli kjent med barnehagelærere fra Sverige, Danmark, Finland, Malta, Italia, Spania og Storbritannia foruten Norge.

Flyreise og seminaropphold (hotell, måltider og seminarfasiliteter) dekkes av eTwinning. Eventuelle andre utgifter som vikar etc må dekkes av barnehageeier.

Søknadsfrist 14.4.2018.

Har du spørsmål, ta kontakt lkg@udir.no eller 90522914

Når du sender inn søknadsskjemaet, lagres informasjonen i et register på etwinning.no. Når utvelgelsen av deltagere er gjort, blir informasjonen slettet.

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 22. mar 2018
Oppdatert: 16. apr 2018

Søk om å delta

Har du avklart eventuelt tilbud med leder?
Er du registrert i etwinning-portalen?
Har du deltatt på etwinning-arrangement tidligere?