Seminar for barnehagelærere

Seminar for barnehagelærere

Dato
-
Sted
Levi, Finland
Målgruppe
Barnehagelærere

Barnehagelærere fra mange land møtes i Levi, nord i Finland sist i november.

Seminaret vil by på faglig påfyll, innføring i bruk av eTwinning-portale, hjelp til å finne en prosjektpartner og starte opp et prosjekt, samt sosialt samvær og nettverksbygging.