New Pedagogies in Kindergarten

New Pedagogies in Kindergarten

Dato
-
Sted
Værløse - rett utenfor København
Målgruppe
Barnehagelærere

Danmark fikk i 2018 ny læreplan i barnehagen og satser nå på kompetanseheving for lærerne.
Barnehagelærere i hele Europa inviteres til et spennende seminar i København.
Nye læreplaner i barnehagen 2018

Det blir faglig påfyll, innføring i bruk av eTwinning som arbeidsverktøy, diskusjoner og prosjektplanlegging samt sosialt samvær og nettverksbygging. Det forventes at deltakerne gjør seg kjent med eTwinning-plattformen før avreise, finner en prosjektpartner i løpet av seminaret og starter planlegging av et prosjekt før hjemreise. Det blir gitt veiledning og hjelp til å komme i gang.

Flyreise og seminaropphold (hotell og bevertning under seminaret) betales av eTwinning-Norge.

Søknadsfrist er 10.6.2019

Spørsmål kan rettes til
Lisbeth K Gregersen lkg@udir.no - 90522914 eller
Jostein Kvisterøy - jostein.kvisteroy@udir.no - 45261919

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 14. mai 2019
Oppdatert: 14. jun 2019