Italia inviterer til seminar på øya Favignana

Italia inviterer til seminar på øya Favignana

Dato
-
Sted
Favignana
Målgruppe
Nye eTwinning-lærere på barnetrinnet. Liten skole i distriktet.

I 2019 har eTwinning bla. fokus på eTwinning-lærere fra små skoler ute i distriktet.
Italias nasjonale støttetjeneste for eTwinning arrangerer i samarbeid med de nordiske landene et seminar for nye eTwinning-lærere. Lærerne som underviser på barnetrinnet, skal komme fra en mindre skole ute i distriktet.

Det blir faglig påfyll, innføring i bruk av eTwinning-portalen som arbeidsverktøy, diskusjoner og prosjektplanlegging samt sosialt samvær og nettverksbygging. Arbeidsspråk under seminaret vil være engelsk.

Det forventes at deltakerne gjør seg kjent med eTwinning-plattformen før avreise og i løpet av seminaret finner en prosjektpartner og starter planleggingen av et prosjekt. Det gis hjelp til å komme i gang og råd og tips til hvordan gjennomføre et godt prosjekt.

eTwinning dekker seminarkostnad (hotell og bevertning under seminaret) samt flyreise. Andre utgifter som vikar etc må dekkes av den enkelte skoleeier.

Frist for å søke om å få delta er: 10.6.2019

Har du spørsmål, ta kontakt med Lisbeth K Gregersen- lkg@udir.no, 90522914 eller Jostein Kvisterøy - jkv@udir.no, 45261919

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 14. mai 2019
Oppdatert: 11. jun 2019