eTwinning-seminar om nye teknologitrender i utdanningen

eTwinning-seminar om nye teknologitrender i utdanningen

Dato
-
Sted
Tallinn, Estland
Målgruppe
Lærere med elever i aldersgruppen 9-14 år

Aktiviteter for de minste

Seminaret er et samarbeid mellom Estland, Belgia, Frankrike og Norge.

Seminaret vil by på faglig påfyll, kort innføring i bruk av eTwinning-portalen og de mulighetene som ligger her, erfaringsdeling, diskusjoner, idéutveksling, nettverksbygging og sosialt samvær. Arbeidsspråk under seminaret er engelsk, men benyttet språk i prosjekter i etterkant kan være etter eget ønske.

Det forventes at deltakerne finner seg en prosjektpartner og starter og gjennomfører et prosjekt med elevene sine i løpet av 2020.

Flyreise og seminaravgift (hotell og bevertning under seminaret) dekkes.
Andre utgifter som vikar, lokal reise etc, må dekkes av skolen.

Søknadsfrist er 10.12.2019
Spørsmål kan rettes til Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no eller på telefon 90522914

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 21. nov 2019
Oppdatert: 11. des 2019