Entreprenørskap i Leeds, UK

Entreprenørskap i Leeds, UK

Dato
-
Sted
Leeds
Målgruppe
Lærere på ungdomstrinnet og i videregående opplæring

Tema på seminaret er Entreprenørskap i eTwinning-prosjekter. Målet er å legge til rette for entreprenørskap i utdanningen og å gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger som oppmuntrer til å prøve ut nye ideer. Se videoen og få noen flere tanker rundt tema. Arbeidsspråk vil være engelsk.

Seminaret vil by på:

  • innføring i bruk av eTwinning-portalen og mulighetene som tilbys
  • nettverksbygging og hjelp til å finne en prosjekt-samarbeidspartner
  • erfaringsdeling
  • tips og råd for prosjektstart

Det forventes at deltakerne finner en prosjektpartner og gjennomfører et eTwinning-prosjekt i løpet av skoleåret 2018/19.

eTwinning betaler flybillett og konferanseavgiften (hotell og kost under konferansen/seminaret). Eventuell andre utgifter som vikar etc. må dekkes av skoleeier.
Spørsmål kan rettes til Lisbeth K Gregersen, lkg@udir.no eller 90522914

Søknadsfrist er 28.8.2018

Når du sender inn søknadsskjemaet, lagres informasjonen i et register på etwinning.no. Når utvelgelsen av deltagere er gjort, blir informasjonen slettet.

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 14. aug 2018
Oppdatert: 03. sep 2018