Digital Game Based Learning

Digital Game Based Learning

Dato
-
Sted
Luxembourg city
Målgruppe
Lærere med elever i alderen 10-16 år og som underviser i språk og/eller samfunnsfag, samt har erfaring fra tidligere gjennomførte eTwinning-prosjekter.

Luxembourg eTwinning team inviterer til seminar i oktober.

Målet er å bidra til at lærere blir mer komfortable og trygge slik at digital spillbasert læring kan integreres i klasseromsaktivitetene.
Deltakerne vil få:

  • en generell introduksjon til digital spillbasert læring (Digital Game Based Learning - DGBL)
  • presentert gode eksempler på bruk i klasserommet
  • tips og råd om hvordan gå fram i praksis

Relevante spill vil bli presentert og utprøvd under seminaret.
Deltakerne vil sammen lage forslag til undervisningsopplegg som legger til rette for bruk av digitale spill.
Undervisningsoppleggene vil så kunne inngå i den videre planleggingen av et eTwinning-prosjekt.

Det forventes at deltakerne i løpet av seminaret finner en prosjektpartner, starter planlegging av et prosjekt og gjennomfører prosjektet med elevene i løpet av skoleåret 2018/19.
Arbeidsspråk på seminaret vil være engelsk.

eTwinning betaler flybillett og konferanseavgiften (hotell og kost under konferansen/seminaret).  Eventuell andre utgifter som vikar etc. må dekkes av skoleeier.

Spørsmæl kan rettes til Lisbeth K Gregersen på 90522914 eller lkg@udir.no

Søknadsfrist er 28.8.2018. 

Når du sender inn søknadsskjemaet, lagres informasjonen i et register på etwinning.no. Når utvelgelsen av deltagere er gjort, blir informasjonen slettet.

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 15. aug 2018
Oppdatert: 04. sep 2018

Kurs og seminarer

Værløse - rett utenfor København
Madeira
Cannes