Coding and computational thinking and creativity

Coding and computational thinking and creativity

Dato
-
Sted
Oslo
Målgruppe
Lærere som underviser på ungdomstrinnet

Lærere fra hele Europa inviteres til kreative hands-on dager i Oslo.

Kreativt arbeid

I samarbeid med Teknisk Museum arrangerer eTwinning Norge et seminar med fokus på kreativitet og skaperglede
Vi vil sammen løse hverdagsutfordringer ved hjelp av dagens teknologi.
Vi byr på faglig påfyll, diskusjoner, erfraringsdeling, idéutveksling, nettverking og sosialt samvær i velutstyrte lokaler.
Her får du en unik mulighet til å prøve deg som designer i både 2D- og 3D format.

Arbeidsspråk under seminaret er engelsk.
Alle lærere som deltar forventes å finne en prosjektpartner i løpet av seminaret og starte planleggingen av et kreativt eTwinning-prosjekt sammen med elevene sine.

eTwinning i Norge dekker flyreise og seminaravgift (hotell og bevertning under seminaret)
Andre kostnader som vikar og lokal transport må dekkes av skolen.

Søknadsfrist er 10.12.2019

Har du spørsmål, kontakt Lisbeth K Gregersen - lkg@udir.no eller 90522914

Forfatter: Lisbeth Knutsdatter Gregersen
Organisasjon:
Utdanningsdirektoratet
Publisert: 21. nov 2019
Oppdatert: 11. des 2019

Kurs og seminarer