Databehandleravtale

etwinning.no tilbyr pålogging via FEIDE.

Bruk av FEIDE-pålogging innebærer at vi behandler personopplysninger om ansatte. Opplysningene er hentet fra den lokale Feide-katalogen. Personopplysningsloven definerer derfor skoleeiere som behandlingsansvarlige for personopplysningene, mens leverandører av Feide-tjenester defineres som databehandlere.

Gjennom personopplysningsloven er den behandlingsansvarlige (skoleeiere) pålagt å inngå databehandleravtaler med hver enkelt leverandør av nettbaserte Feide-tjenester. I avtalene skal det stilles krav til hvordan leverandørene håndterer opplysninger om ansatte og til hvordan opplysningene skal sikres. Skoleeiere har også et ansvar for å følge opp at vilkårene i avtalene blir overholdt av leverandørene.

Før det inngås databehandleravtaler er skoleeiere pålagt å foreta risikovurderinger av de ulike Feide-tjenestene som ønskes brukt i undervisningen. Risikovurderingene skal avgjøre om det er forsvarlig av hensyn til personvernet å ta Feide-tjenestene i bruk.

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT har utarbeidet forslag til databehandleratale for skoleeiere som anvender nettbaserte Feide-tjenester i undervisningen. etwinning.no har tilpasset denne avtalen til vår tjeneste.

Last ned databehandleravtale (word-format) og fyll ut kontaktinformasjon på første side, og under punkt 9 og 10 (verneting).

Avtalen kan sendes signert til etwinning@udir.no, så returnerer vi et eksemplar signert. 

Forfatter: Ragnhild Daae Bekkevoll
Organisasjon:
Senter for IKT i utdanningen
Publisert: 02. jan 2018
Oppdatert: 02. jan 2018

Kurs og seminarer

Hellerudsletta
Riga
København, Danmark