Du og jeg i verden

Prosjekt der en utforsker seg selv i samarbeid med andre.
Hvem er jeg?
Helene Møller
Vi bruker digitale ressurser til å utforske oss selv i samarbeid med andre.

Innledning

I dette prosjektet utforsker elevene seg selv, og presenterer sin familie, hjemsted, land, kjæledyr, hobbier, lag og interesser, i samarbeid med jevnaldrende i klassen og med en partnerklasse i et annet land.

Mål

Tilknytning til læreplan

Engelsk

 • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring.
 • Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelsktalende land og Norge.

Samfunnsfag

 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar.

KRLE

 • Vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder.

Slik gjør du

 • Kontakt med en skole i et annet europeiske land er etablert i god tid for planlegging av prosjektet.
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 1. Elevene lager profil i TwinSpace
 2. Elevene skriver korte tekster på engelsk hvor de forteller om seg selv, familien og kjæledyr, sine interesser og lag. Her kan elevene ha med bilder de tar selv, av utsikt fra vinduet sitt, kjæledyr, favorittmusikk og hobbier. Tekstene deles i TwinSpace med verktøy som Padlet eller Flipgrid.
 3. Elevene leser andres tekster og reflekter over likheter og forskjeller individuelt, i klassen og i prosjektet. Dette kan presenteres gjennom bruk av statistikk, paidiagram eller tabeller over hvilke kjæledyr det er mest av, antall søsken, mest populære idretter og popartister. Resultatene deles i prosjektets TwinSpace.
 4. Avslutning av prosjektet.

Utstyr

 • TwinSpace
 • PC / Mac
 • Nettbrett

Tips

Det er fint å gjøre dette prosjektet som et første prosjekt en gjør i eTwinning. En kan forlenge og utvide prosjektet hvis en vil, men det er topp å ha som et første prosjekt, eller som del en av et prosjekt en senere utvider etter ønsker fra elevene og samarbeidspartneren.

Vurdering

Ingen vurdering er tenkt i dette prosjektet.

Helene Møller
Forfatter: Helene Møller
Organisasjon:
Ramstad ungdomsskole
Publisert: 06. okt 2017
Oppdatert: 07. feb 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Bilde av Thors Matvogn i Porsgrunn
  Elever fra forskjellige skoler sammenlikner hjemstedene sine på forskjellige måter i Twinspace, hjemmesiden til et eTwinningprosjekt. Dette prosjektet kan gjennomføres som et lite forskningsprosjekt eller som en kulturell og språklig utveksling. VÅRT HJEMSTED passer best for ungdomstrinnet.
 • Ukens Nyheter logo
  Ukentlige nyhetspresentasjoner i samarbeid med andre.
 • Waterways
  Våre største byer ligger gjerne ved naturlige havner, og har fremdeles et aktivt rutenett av skip som knytter oss sammen med mennesker i havner både nært og fjernt. I dette prosjektet tar elevene utgangspunkt vannveiene i sitt nærmiljø, og utforsker hvordan vannet knyttet oss sammen med andre før i tiden og situasjonen i dag.